www.ekip.me

Tarifni kalkulator

Odaberite usluge koje koristite, popunite sva potrebna polja i izaberite za sebe ono najbolje...

Mobilna telefonija

ROAMING
(Za jednostavan unos raspodjela saobraćaja je usklađena s ponašanjem karakterističnog korisnika u Crnoj Gori.)
(Za definisanje raspodjele saobraćaja prema konkretnim destinacijama, koristite detaljan unos potrošnje.)
Niska
Srednja
Visoka


min

min


min
SMS
fiksna min
mobilna min

unutar Crne Gore
prema inostranstvu


Po fiksnim mrežama

min
min
min

Pozivi prema mobilnim mrežama

min
min
min

Međunarodni saobraćaj - fiksne mreže

min
min
min

Međunarodni saobraćaj - mobilne mreže

min
min
min

 

min
SMS
fiksna min
mobilna min
SMS por

SMS prema mrežama u Crnoj Gori


SMS prema inostranstvu


MMS
DATA (MB)