www.ekip.me

Tarifni kalkulator

Odaberite usluge koje koristite, popunite sva potrebna polja i izaberite za sebe ono najbolje...

Fiksna telefonija

(Za jednostavan unos raspodjela saobraćaja je usklađena s ponašanjem karakterističnog korisnika u Crnoj Gori.)
(Za definisanje raspodjele saobraćaja prema konkretnim destinacijama, koristite detaljan unos potrošnje.)
Niska
Srednja
Visoka


60 %
min
U fiksnoj mreži
U mobilnoj mreži


Lokalni pozivi prema fiksnim mrežama

min
min
min

Nacionalni pozivi prema fiksnim mrežama

min
min
min

Pozivi prema mobilnim mrežama

min
min
min

Međunarodni pozivi prema fiksnim mrežama

min
min
min

Međunarodni pozivi prema mobilnim mrežama

min
min
min

 

min
U fiksnoj mreži min
U mobilnoj mreži min

 

min