www.ekip.me

Tarifni kalkulator

Odaberite usluge koje koristite, popunite sva potrebna polja i izaberite za sebe ono najbolje...

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u saradnji sa Inovativni trendovi d.o.o. iz Zagreba, razvila web aplikaciju za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori. ,,Kalkulator" je interaktivni alat za poređenje ponuda javnih elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, u dijelu fiksne i mobilne telefonije, usluga pristupa internetu, distribucije TV i radio programa (AVM sadržaja) i kombinovanih paketa navedenih usluga.

Informativni karakter

,,Kalkulator" korisniku pomaže u izboru elektronske komunikacione usluge, koja odgovara njegovim potrebama. ,,Kalkulator" ima informativni karakter. Zasniva se na podacima o cijenama i opisu usluga koje unose operatori elektronskih komunikacija. ,,Kalkulator" korisniku, na osnovu podataka o željenoj elektronskoj komunikacionoj usluzi koje unosi korisnik i podataka koje su unijeli operatori elektronskih komunikacija, daje rang listu najpovoljnijih usluga iz ponude operatora, koje odgovaraju zahtjevima korisnika. Rezultati dobijeni uz pomoć ,,Kalkulatora" ne predstavljaju mjesečne račune za korištenje javnih elektronskih komunikacionih usluga.

Ovo nije ponuda za zaključenje ugovora

Proračun dobijen korišćenjem ,,Kalkulatora" ne predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o korištenju usluge od strane Agencije za elektronske komunikacije ili operatora elektronskih komunikacija na čije se usluge i cijene proračun odnosi i iz tog razloga nema pravno obavezujući karakter. Za stvarni proračun, dobijanje ponude i zaključenje ugovora korisnik je dužan da se obrati direktno operatoru elektronskih komunikacija koga je korisnik izabrao na osnovu preporuke/proračuna ,,Kalkulatora".

Korišćenje podataka od strane medija

U slučaju da se rezultati ,,Kalkulatora" koriste u svrhu pripremanja tekstova, priloga, analiza, obavještenja i drugih oblika javnog informisanja, autori takvih tekstova i priloga su dužni da u takvim tekstovima i prilozima naznače informativni karakter ,,Kalkulatora".